Tisdagen den 23 oktober kl. 19.00 har Råå museiförening sitt höstmöte i Raus församlingsgård, Kielergatan 25, Råå.
 
Efter information kåserar Mats Braun över temat Övervakning av sjöfarten i Öresund.

Mats Braun berättar om hur övervakningen i Öresund går till. Han visar ett bildspel och presenterar sin arbetsplats, som är SOUND VTS (Sundets Vessel Traffic Service).
Verksamheten är unik på så sätt att den bemannas av två länder som sitter tillsammans och sköter övervakningen. I Sverige är det Sjöfartsverket som är ansvarigt, i Danmark är det Danska Marinen. VTS finns i hela världen, men bara här har man denna form av samarbete över nationsgränser.

Till vardags har Mats den spännande uppgiften att övervaka sjöfarten i Öresund och larma den som larmas ska när han ser ett onormalt och potentiellt farligt beteende på sundet. Säkert har han ett och annat aktuellt att berätta om.

Något gott serveras. Entré inkl. förtäring 40 kr.

Alla – även ni som ännu inte är medlemmar – är varmt välkomna.

>>Tillbaka